Xuất khấu lao động Nhật Bản

Đơn Hàng Kỹ Sư Địa Chất Tại Tỉnh AKITA, Nhật Bản

Số lượng: 3

Nơi làm việc: Akita

Lương: 45 triệu

Hạn tuyển: 10/10/2020

Tuyển 24 lao động cho đơn hàng chế biến thực phẩm tại tỉnh Akita

Số lượng: 24

Nơi làm việc: Akita

Lương: 32 triệu

Hạn tuyển: 20/10/2020

Tuyển 15 lao động chế biến thực phẩm (TTS) – 3 Năm

Số lượng: 15

Nơi làm việc: Fukuoka

Lương: 32 triệu

Hạn tuyển: 29/09/2020

Tuyển 12 lao động cho đơn hàng chế biến thực phẩm tại Tỉnh Nagasaki

Số lượng: 12

Nơi làm việc: Nagasaki

Lương: 30 triệu

Hạn tuyển: 19/09/2020

Đơn hàng mộc xây dựng (TTS – 3 năm)

Số lượng: 18

Nơi làm việc: Saitama

Lương: 28 triệu

Hạn tuyển: 29/08/2020

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP TẠI GUNMA

Số lượng: 25

Nơi làm việc: GUNMA

Lương: 35 triệu

Hạn tuyển: 28/08/2020

TUYỂN 25 CÔNG NHÂN NAM XÂY DỰNG – GIÀN GIÁO

Số lượng: 20

Nơi làm việc: TOTTORI

Lương: 38 triệu

Hạn tuyển: 27/08/2020

TUYỂN DỤNG 50 CÔNG NHÂN CHO ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

Số lượng: 50

Nơi làm việc: MIE

Lương: 45 triệu

Hạn tuyển: 28/08/2020

TUYỂN 30 CÔNG NHÂN CHO ĐƠN HÀNG LỢP MÁI NGÓI Copy

Số lượng: 30

Nơi làm việc: SAITAMA

Lương: 40 triệu

Hạn tuyển: 28/08/2020

  Hotline: 0888.33.11.82
1
Gửi tin nhắn cho chúng tôi qua Facebook