Thông báo lịch tổ chức thi nghề lao động đặc định ngành xây dựng năm 2021

LỊCH TRÌNH CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH

TRONG NĂM 2020-2021

THỜI GIAN NỘI DUNG LỊCH TRÌNH
Ngày 22/02 Bắt đầu đạo tạo Nghề đến 19/03
Ngày 08/3 Đoàn chuyên môn Công trình và JAC nhập cảnh Hà Nội – Việt Nam, cách ly đến 21/03
Ngày 22/03 Chuẩn bị Hội trường thi Nghề
Ngày 23/03 THI NGHỀ THI CÔNG CỐT THÉP (CĐ XD SỐ 1)
Ngày 24/03 Chuẩn bị Hội trường thi Nghề
Ngày 25/03 THI NGHỀ KẾT NỐI THÉP (CĐ CƠ GIỚI XD)
Ngày 26/03 Chuẩn bị Hội trường thi Nghề
Ngày 27/03 THI NGHỀ BƠM ĐỔ BÊ TÔNG (CĐ XD CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ)
Ngày 28/03 Đoàn chuyên môn Công trình và JAC về Nhật Bản
Ngày 06/05 Nhập cảnh Việt Nam, cách ly đến 19/05
Ngày 20~21/05 Làm việc tại các Trường
Ngày 24/05 Bắt đầu đào tạo nghề đến 30/06
Ngày 21/06 Đoàn chuyên môn Công trình và JAC nhập cảnh HCM – Việt Nam

Cách ly đến 05/07

Ngày 06/07 Chuẩn bị Hội trường thi Nghề
Ngày 07/07 THI NGHỀ LỢP MÁI (TẠI TRƯỜNG MIỀN TÂY)
Ngày 08/07 Di chuyển từ Miền Tây đi HCM
Ngày 09/07 Chuẩn bị Hội trường thi Nghề
Ngày 10/07 THI NGHỀ HOÀN THIỆN NỘI THẤT (TẠI TRƯỜNG CĐ XD HCM)
Ngày 11/07 THI NGHỀ CÔNG TRÌNH HẦM (TẠI TRƯỜNG CĐ XD HCM)
Ngày 12/07 Di chuyển từ HCM ra HN
Ngày 13/07 Chuẩn bị Hội trường thi Nghề
Ngày 14/07 THI NGHỀ CỐP PHA (TẠI CĐ XD SỐ 1 – HN)
Ngày 15/07 Chuẩn bị Hội trường thi Nghề
Ngày 16/07 THI NGHỀ LÁI MÁY XÂY DỰNG, CÔNG TÁC ĐẤT (TẠI HN)
Ngày 17/07 Chuẩn bị Hội trường thi Nghề
Ngày 18/07 THI NGHỀ XÂY TRÁT (TẠI HN)
Ngày 19/07 Đoàn chuyên môn Công trình và JAC về Nhật Bản

 

Thông báo lịch tổ chức thi nghề lao động đặc định ngành xây dựng năm 2021
Rate this post
  Hotline: 0946.99.33.93
1
Gửi tin nhắn cho chúng tôi qua Facebook