TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

訓練センター

Với sứ mệnh đào tạo nhân tài, công ty chúng tôi ngoài việc đào tạo về mặt kỹ thuật còn coi trọng cả việc đào tạo tiếng Nhật và văn hoá Nhật Bản.

Chúng tôi lên kế hoạch phát triển nhiều bài giảng, giáo án phù hợp, tương ứng với từng loại ngành nghề và từng trình độ khác nhau.

Chính vì vậy, học viên của chúng tôi sau 6 tháng học tập tại Trung tâm, trước thời gian xuất cảnh, các học viên sẽ đạt được trình độ tiếng Nhật tương đương N4, khả năng giao tiếp tiếng Nhật tương đương với trình độ N3.

日本に質の高い人材を送り出すだけではなく、日本語や日本の文化、習慣の教育も重視しております。

また、日本語学習のレベルや各職種に応じた教材を用いたカリキュラムを組んでおります。

その為、生徒たちは弊社で半年間の教育期間を終えた場合、出国時に日本語能力N4相当、会話力についてはN3相当のレベルになることが見込まれております。

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO
Rate this post
Gửi thông tin cho chúng tôi
  Hotline: 0946.99.33.93
1
Gửi tin nhắn cho chúng tôi qua Facebook