Buổi Lễ Ký Kết Chương Trình ViSa Đặc Định

– Buổi lễ ký kết bản ghi nhớ liên kết hợp tác việc đào tạo và tổ chức thi đánh giá kỹ năng nghề giữa cơ quan phái cử và cơ quan tiếp nhận thực tập sinh đặc định đã thành công tốt đẹp.
– ADG rất vinh dự được đồng hành cùng buổi lễ và cũng là đơn vị phối hợp trong việc đào tạo và tổ chức thi đánh giá kỹ năng nghề cùng tổ chức JAC thuộc bộ MLIT.( MLIT: Bộ hạ tầng, đất đai, giao thông và du lịch Nhật bản)
– Vào tháng 3/2020 việc tổ chức thi đánh giá kỹ năng nghề sẽ được diễn ra cho nên ngay từ bây giờ các thí sinh hãy bắt đầu vào học tiếng nhật cho thật tốt.

建設分野特定技能外国人の送出し・受入れに係る
教育訓練及び技能評価試験の実施等に関する業務提携覚書の調印式が終了しました。
ADGも調印式に参加させていただき、今後の国土交通省(MLIT)に属する(一社)建設技能人材機構(JAC)とともにベトナム国内での建設分野特定技能の教育訓練及び技能評価試験を行うことを大変光栄に思っております。
2020年3月に初技能評価試験が行われる予定となっていますので、受験者たちには頑張ってもらいたいと思います。

Buổi Lễ Ký Kết Chương Trình ViSa Đặc Định
Rate this post
  Hotline: 0946.99.33.93
1
Gửi tin nhắn cho chúng tôi qua Facebook