14 NGÀNH NGHỀ ĐƯỢC XÉT VISA KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH

🔸𝗧𝗨̛ 𝗖𝗔́𝗖𝗛 𝗟𝗨̛𝗨 𝗧𝗥𝗨́: Người lao động sang Nhật với tư cách đi lao động có thời hạn, làm việc trong các nhà máy, công ty tại Nhật.
🔸𝗧𝗛𝗢̛̀𝗜 𝗚𝗜𝗔𝗡 𝗟𝗔̀𝗠 𝗩𝗜𝗘̣̂𝗖: 5 Năm
🔸Đ𝗢̂́𝗜 𝗧𝗨̛𝗢̛̣𝗡𝗚: Thực tập sinh kỹ năng đã hoàn thành chương trình 01 – 03 năm trở về nước.
Ứng viên chưa từng sang Nhật nhưng có kinh nghiệm, chuyên môn trong lĩnh vực tuyển dụng và ngoại ngữ (tiếng Nhật) nhất định.
🔸𝗬𝗘̂𝗨 𝗖𝗔̂̀𝗨 Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm cũng như trình độ tiếng Nhật cao hơn chương trình Thực tập sinh kỹ năng.
Đạt kỳ thi đánh giá kỹ năng và năng lực tiếng Nhật theo từng lĩnh vực tiếp nhận.
🔸𝗡𝗚𝗔̀𝗡𝗛 𝗡𝗚𝗛𝗘̂̀ 𝗧𝗜𝗘̂́𝗣 𝗡𝗛𝗔̣̂𝗡: 14 NGÀNH NGHỀ
🔸𝗠𝗨̛́𝗖 𝗟𝗨̛𝗢̛𝗡𝗚: Lương cao hơn Thực tập sinh kỹ năng và tương đương với người Nhật cùng một trình độ trong ngành nghề đó.
🔸Đ𝗜𝗘̂̀𝗨 𝗞𝗜𝗘̣̂𝗡 𝗟𝗔̀𝗠 𝗩𝗜𝗘̣̂𝗖: Có thể thay đổi công ty nếu có lý do chính đáng.
🔸𝗖𝗢̛ 𝗛𝗢̣̂𝗜 Đ𝗨̛𝗢̛̣𝗖 𝗟𝗔̀𝗠 𝗩𝗜𝗘̣̂𝗖 𝗟𝗔̂𝗨 𝗗𝗔̀𝗜 𝗧𝗔̣𝗜 𝗡𝗛𝗔̣̂𝗧: Sau 5 năm nếu thi đậu kỳ thi bắt buộc sẽ được tham gia chương trình Kỹ năng đặc định số 2, khi đó được phép gia hạn visa và đưa gia đình lưu trú dài hạn tại Nhật Bản.
14 NGÀNH NGHỀ ĐƯỢC XÉT VISA KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH
Rate this post
 
  Hotline: 0946.99.33.93
1
Gửi tin nhắn cho chúng tôi qua Facebook